Om Quality Norway

QUALITY NORWAY er en av Norges største på kurs, konferanser og arrangementer. Vi har ett av landets beste tilbud på e-læring, kurs og konferanser med høyt faglig innhold og dyktige, inspirerende og motiverende forelesere.

QUALITY NORWAY skal være en kreativ kraft for eierforeningene, tilsluttende foreninger og norsk næringsliv. Vår styrke er lang og bred flerfaglig erfaring. Vi bruker kunnskapsdeling og nettverksbygging til å øke verdiskapningen for våre eiere og kunder.

QUALITY NORWAY er sekretariat, kurs- og konferansearrangør for våre eiere; KranTeknisk Forening (KTF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV), Tavle Foreningen, Brannfaglig Fellesorganisasjon, Logma og LCC Forum.