PRINCE2® 6th edition

Status
Ikke tilgang
Spørsmål?
399
Målgruppe

Velkommen til PRINCE2® nettkurs

Velkommen til dette kurset i moderne prosjektledelse basert på PRINCE2 metodikken.

Prosjekter er viktige for de aller fleste virksomheter. Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

PRINCE2® er en utprøvd og testet best praksis metode, bredt ansett som den ledende prosjektledelsesmetoden i verden. Det er en strukturert prosjektledelsesmetodikk som er basert på erfaringer som er hentet fra tusenvis av prosjekter og bidrag fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, lærere og konsulenter.

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Hensikten med kurset

Dette kurset er tiltenkt alle som vil arbeide med et PRINCE2-prosjekt og er utformet:

 • for nye prosjektledere som ønsker å lære mer om prosjektledelse generelt og spesielt om PRINCE2-metoden
 • for erfarne prosjektledere og alle som ønsker å lære om PRINCE2-metoden
 • som referanse for PRINCE2-brukere
 • som informasjonskilde om PRINCE2 for ledere som vurderer å ta i bruk metoden

Kurset bidrar til å besvare spørsmålene som ofte stilles av personer som er involvert i prosjektledelse og støtteroller. Disse spørsmålene omfatter blant annet:

 • Hva forventes av meg?
 • Hva gjør prosjektlederen?
 • Hva gjør jeg dersom ting ikke går som planlagt?
 • Hvilke avgjørelser forventes det at jeg skal ta?
 • Hvilken informasjon trenger jeg, og hva slags informasjon må jeg gi?
 • Hvem skal jeg søke hjelp fra? For veivalg?
 • Hvordan kan jeg tilpasse bruken av PRINCE2 til mitt prosjekt?

Viktig informasjon!

PRINCE2 er et produkt som stammer fra England, og masterboken «Managing Successful Projects with PRINCE2» er utviklet på engelsk. Det er eieren av PRINCE2 PeopleCert/Axcelos som har stått for oversettelsen til norsk og andre språk. Den norske PRINCE2 oversettelsen inneholder noe dårlig språk enkelte steder, og man kan få inntrykk av at enkelte typiske PRINCE2 begreper kunne ha vært oversatt annerledes.

Utfordringer knyttet til en noe mangelfull oversettelse har derfor også forplantet seg til norske PRINCE2 produkter som dette e-læringskurset. Vi beklager dette, men det er vanskelig for oss å gjøre noe med det. Så vær litt pragmatisk om du opplever dette, men det skal ikke ha noen innvirkning på din sannsynlighet for å bestå eksamen.

Kilder: Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®. Sjette utgave. AXELOS Limited 2017. Copyright © AXELOS Limited 2017. Gjengitt med lisens fra AXELOS. Alle rettigheter forbeholdes.